העמק דבר דברים פרשת כי תבוא פרק כו

העמק דבר דברים פרשת כי תבוא פרק כו

  

פרשת כי תבוא 
(ב) מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך. אריכות לשון הוא, ואלו כתיב מראשית כל פרי האדמה אשר ה' אלהיך וגו', או מראשית תבואת ארצך, היה מובן הענין, אלא ללמדנו על משמעות ראשית שיש בו שני פירושים, הא' מובחר שבאותו דבר, כמו ראשית שמנים ימשחו [עמוס ו'], והב' תחלת הדבר, ועי' ס' שמות י"ב ב' ולעיל י"ח ד', וכאן מתפרש בשתי ההוראות יחד, ופירושו מראשית כל פרי האדמה המובחר אשר בפרי, ומראשית אשר תביא מארצך משמעו תחלת הבאה מארצך, ומתפרש האי מקרא כמו שהיה נכתב מראשית כל פרי האדמה, מראשית א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.