העמק דבר בראשית פרשת וישלח פרק לה

העמק דבר בראשית פרשת וישלח פרק לה

  

(א) עלה בית אל ושב שם. כבר נתקשה הרמב"ן מה זה שב שם ישיבה זו מה היא, והנראה משום שהיה ליעקב תיכף בבואו לבית אל להקים נדרו, היינו להציב מצבה ויהיה בתורת תודה על העבר, ולעשר כל אשר לו לקרבנות, אבל הקב"ה הודיעהו שקודם שיביא נדרו יש לו להתפלל על ההוה, שהרי הוא בעת צרה, ולזה אמר לו ושב שם. לא ימהר להקים המצבה אלא יתעכב, וכבר כ' הרא"ש בסוכה פ"ב דישיבה משמעו כ"פ עכבה. ותחלה ועשה שם מזבח. שהוא מסוגל יותר לתפלה ממצבה, ומצבה היה מסוגלת יותר לתודה או להשיג רוה"ק בלי צורך תפלה, וכמו שהעמיד משה רבינו ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.