המצודה

המצודה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 308 מקורות עבור המצודה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

שמואל א פרק כד

 הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר עָשִׂיתָה לִי:(כ) וְעַתָּה הִנֵּה יָדַעְתִּי כִּי מָלֹךְ תִּמְלוֹךְ וְקָמָה בְּיָדְךָ מַמְלֶכֶת יִשְׂרָאֵל:(כא) וְעַתָּה הִשָּׁבְעָה לִּי בַּיקֹוָק אִם תַּכְרִית אֶת זַרְעִי אַחֲרָי וְאִם תַּשְׁמִיד אֶת שְׁמִי מִבֵּית אָבִי:(כב) וַיִּשָּׁבַע דָּוִד לְשָׁאוּל וַיֵּלֶךְ שָׁאוּל אֶל בֵּיתוֹ וְדָוִד וַאֲנָשָׁיו עָלוּ עַל הַמְּצוּדָה: פ

2

שמואל ב פרק ה

 בָּנִים וּבָנוֹת:(יד) וְאֵלֶּה שְׁמוֹת הַיִּלֹּדִים לוֹ בִּירוּשָׁלִָם שַׁמּוּעַ וְשׁוֹבָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה:(טו) וְיִבְחָר וֶאֱלִישׁוּעַ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ:(טז) וֶאֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדָע וֶאֱלִיפָלֶט: פ(יז) וַיִּשְׁמְעוּ פְלִשְׁתִּים כִּי מָשְׁחוּ אֶת דָּוִד לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ כָל פְּלִשְׁתִּים לְבַקֵּשׁ אֶת דָּוִד וַיִּשְׁמַע דָּוִד וַיֵּרֶד אֶל הַמְּצוּדָה:(יח) וּפְלִשְׁתִּים בָּאוּ וַיִּנָּטְשׁוּ בְּעֵמֶק רְפָאִים:(יט) וַיִּשְׁאַל דָּוִד בַּיקֹוָק לֵאמֹר הַאֶעֱלֶה אֶל פְּלִשְׁתִּים הֲתִתְּנֵם בְּיָדִי וַיֹּאמֶר יְקֹוָק אֶל דָּוִד עֲלֵה כִּי נָתֹן אֶתֵּן אֶת הַפְּלִשְׁתִּים בְּיָדֶךָ:(כ) וַיָּבֹא דָוִד בְּבַעַל פְּרָצִים וַיַּכֵּם שָׁם דָּוִד וַיֹּאמֶר פָּרַץ יְקֹוָק אֶת אֹיְבַי לְפָנַי כְּפֶרֶץ מָיִם עַל כֵּן קָרָא שֵׁם הַמָּקוֹם הַהוּא בַּעַל פְּרָצִים:(כא) וַיַּעַזְבוּ שָׁם אֶת עֲצַבֵּיהֶם וַיִּשָּׂאֵם

3

תוספתא מסכת כלים (בבא בתרא) (צוקרמאנדל) פרק ה

 שהוא צורך התפירה חיבור וכל שאינו צורך התפירה בו אינו חיבור: הלכה ידחלוק של יוצאת החוט אף על פי שהוא עשוי כשבכה טהור עשה לו שפה שלש אצבעות בין מלמעלה ובין מלמטה ובין מן הצדדין טמא ר' אליעזר בן יעקב אומר העושה בגד מן החרם ומן המצודה וכפלו ותפרו ואין בשרו נראה מתוכו טמא: הלכה טושביס של שבכה טמא בפני עצמו מפני שהוא מתקינו לסבכה אחרת וכמה שיעורו כדי שיהא מקיף מאוזן לאוזן: הלכה טזהטסין והצפויין וחליות שבו טהורין ומשום חיבורי שביס טמאין והרצועות שבו טהורות תפירות חיבור וקשורות אינן חיבור אחרים אומרים סבכה של זקנה שנקרע

4

תוספתא מסכת מכשירין (צוקרמאנדל) פרק ג

 הלכה יאאמר ר' שמעון בן אלעזר לא שהיה ר' מאיר מטמא לח ויבש אלא שהתינוק מטמאן במשקה שבצלוחית כל הביצים בחזקת טהרה וביצת הבלן בחזקת טומאה: הלכה יבכיצד צדין דגים בחזקת טהרה בין שצדן בחרם ובין שצדן בכפיפה ובין שצדן במצודה ניער את המצודה עליהן הרי אלו בחזקת טהרה ולעולם הן בחזקת טומאה עד שיתכוין לצוד בטהרה ואין עם הארץ נאמן לומר לא נערתי את המצודה עליהן: הלכה יגדם השחין ובעביות ותמצות בשר ומי פירות והמלח שנמתחו מטמאין ולא מכשירין מי רגלי בהמה לא מטמאין ולא מכשירין אמר ר' יוסי בר' יהודה קבלן בכלי הרי הן מכשירין

5

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יב

 בשעת השרב אם היו מקלחין פטור הצד בהמה חיה ועוף מאפר שאינן ברשות אדם אם היו מחוסרין צדה חייב מן האפר שברשות אדם אע"פ שמחוסרין צדה פטור הפורס מצודה על גבי בהמה חיה ועוף אע"פ נכנסין לתוכה פטור לבהמה חיה ועוף אם נכנסין לתוכה חייב המפרק בהמה חיה ועוף מן המצודה פטור הלכה ושנים שישבו על הפתח שניהם פטורין שאין ידוע אי זה מהן קודם ישב זה ראשון וזה שני הראשון חייב והשני פטור ישב אחד על הפתח ובא אחד וצדו מבפנים היושב על הפתח חייב והצדו מבפנים פטור ישב אחד על הפתח ובא אחד וישב לו מבפנים ובא

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביצה פרק ג

 אמר סוכרא דנהרא שרי א"ר יודן בהוא דטסים:הלכה במתני' מצודות חיה ועופות ודגים שעשאן מערב י"ט לא יטול מהן בי"ט אלא א"כ ידוע שניצודו מבעוד יום מעשה בעכו"ם א' שהביא דגים לר"ג ואמר מותרין הן אלא שאין רצוני לקבל הימנו: גמ' מי מודיע אם נתקלקלה המצודה דבר בריא שניצודו מבעוד יום אבל אם לא נתקלקלה המצודה דבר בריא שלא ניצודו מבעוד יום ואפילו נתקלקלה המצודה וחש לומר שמא לא ניצודו מבעוד יום א"ר יוסי בי ר' בון בפורש בחורשין תדע לך שהוא כן דתנינן דגים ודגים לא במקום שהן מצויין והכא במקום שחיה ועוף מצויין רבי זעירה בשם

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק א

 בשם רבי אבהו ב"ה ילפון מלאכת היתר ממלאכת איסור. אילו עשה כן בשבת שמא אינו אסור. ודכוותה עשה כן מבעוד יום מותר:הלכה זמתני' בית שמאי אומרים אין פורשין מצודות חיה ועופות ודגים אלא כדי שיצודו מבעוד יום ובית הלל מתירין: גמ' מי מודיע. אם נתקלקלה המצודה דבר בריא שניצודו מבעוד יום. ואם לא נתקלקלה המצודה דבר בריא שלא ניצודו מבעוד יום. ואפי' נתקלק[ל]ה המצודה חש לומר שמא לא ניצודו מבעוד יום. א"ר יוסי בי ר' בון בפורשת בחורשין תדע לך שהוא כן דתנן דגים. ודגים לא במקום שהן מצויין. וכא במקום שחיה ועוף מצויין. רבי חייא

8

ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ו

 ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ו(א) והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, נקם בברית ונקם שאין בברית, איזו היא נקם שאינו בברית כגון סימוי עינים, שסימו את עיני צדקיהו מלך יהודה, ונאספתם אל עריכם מפני המצודה ושלחתי דבר בתוככם, שיהיה המות הורג אתכם מבפנים, ובעלי דבב מקיפים אתכם מבחוץ, ונתתם ביד אויב, הלכה אין מלינים את המת בירושלם, וכשהם מוציאים אותו לקוברו זהו קוברי מיתיהם נתנן ביד אויב.(ב) בשברי לכם מטה לחם, לרבות כל מסעדי לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור א' מבלי עצים, והשיבו לחמכם במשקל שתהא פת ניפולה, והן יושבות ומשקלות אותה בתנור, ר' יוסי בן

9

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת מטות

 כך שיראם בעיניו, ועליו נאמר (תהלים נח) ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע, ישמח צדיק זה משה כי חזה נקם נקמת מדין, פעמיו ירחץ בדם הרשע זה בלעם, אמר משה לפנחס ולאנשים הצובאים יודע אני שבלעם הרשע שם שהלך ליטול שכרו, עד שהזאב בא לצאן פרשו לו המצודה ואם תראו אותו רשע שעושה כשפים הראו לו את הציץ שכתוב בו (שמות כח) קדש לה' והוא נופל והרגו אותו ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם שהיו עושין כשפין עם בלעם ופורחים באויר והראו להם את הציץ ונפלו על חלליהם אז"ל כתיב ביהושע כאשר הייתי עם משה אהיה עמך

10

ילקוט שמעוני תורה פרשת בחקותי

 בשבועת שקר ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת ובחלול השם כתיב ולא תחללו את שם קדשי, ובחלול שבת כתיב מחלליה מות יומת, ילפינן חלול חלול משבועת שקר, והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית, נקם [בברית] ונקם [שאינו] בברית, ואיזהו נקם שלא בברית זה סימוי שסימו את צדקיהו, ונאספתם אל עריכם מפני המצודה, ושלחתי דבר בתוככם שיהא המות [הורג] מבפנים ובעל דבבא מקיף אתכם מבחוץ ונתתם ביד אויב, הלכה אין מלינין את המת בירושלים, וכשאתם מוציאין אותו לקברו, יהו קרוביו נתנין ביד אויב בעון ענוי הדין ועוות הדין וקלקול הדין ובעון בטול תורה חרב וביזה ושבי ודבר בא, ובני אדם אוכלין ואינן

1234567891011121314151617181920