המאיר לארץ

המאיר לארץ

  
המאיר לארץ
רבי מאיר סאלווייצ'יק
למרות שעדיין לא חלפו מאה שנה מעת שנפטר רבי מאיר לא ידועים עליו פרטים רבים, אביו רבי בצלאל היה חתנו של רבן של ישראל בעל "משכנות יעקב", גם לגבי אביו רב הנעלם, בדף סט, ב מדפי "המאיר לארץ" מופיעה הכותרת "איזה מילי דאבות ובנו" שם מובאות שתי הערות קצרות של אביו. מתוך ההסכמות נראה שרבי מאיר זכה לתורה ולגדולה, אך עשירותו לא גרמה לו להסיח דעת מלימוד התורה, אדרבא בזכות עושרו יכל לרכוש ספריה גדולה עם ספרים נדירים ובזכרונו המופלא היו אגורים כמונחים בקופסה תוכנם של א
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.