המאיר לארץ הלכות גזלה ואבדה פרק ד

המאיר לארץ הלכות גזלה ואבדה פרק ד

  


הלכה ז
[ז] לח"מ, מ"מ קשה וכו'. נ"ב עי' שתי הלחם תשובה ב', ישוב נכון ע"ז.