הלכות לולב לראב"ד

הלכות לולב לראב"ד

  

/הלכות לולב מופיעות גם בראב"ד - תשובות ופסקים סימן ו./
הלכות לולב להראב"ד
אמר אברהם ב"ר דוד ז"ל מפני שראיתי בהלכות לולב דברים סתומים שלא הושבו בגמרא כל צרכן, גם הרב ר' יצחק ז"ל לא פירש אותם בהלכותיו, ויש דברים שפסק בהם ודחה כל הסוגיא וסתם המשנה שלא בראיה, ואנן ברחמי שמיא נתבררו אצלנו הדברים מן התוספתא ומן הירושלמי ומקצתם מן הגמרא, ובראש השכל הברור האמיתי הוא הבורר הוא הזורה הוא המדקדק, וראש על כל הראשים הוא הבורא יתעלה המלמד לאדם דעת, בשמו אחל, ועזרו איחל. והנה אכתוב לך כל הספקות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.