הון עשיר - הקדמה לנזיקין

הון עשיר - הקדמה לנזיקין

  

בשוק ימין כמשה תחרוק שן ישועות מנזיקין תחזה סביב אשר נצח למולך ער וגם ישן ידוד עם צבאות רום כבן חביב

פירוש

בשוק ימין כמשה תחרוק שן. כלומר כמו שזכה משה בחזה התנופה (שמות כט, כו) לחרוק שן דהיינו לאכלו, כן אתה האיש הקורא בסדר נזיקין תזכה לאכול בסעודה המשומרת לעתיד לבא משוק ימין, כי כן זכה שאול לאכול השוק (שמואל א' ט, כד), כשזכה להמשח למלך בזכות הרחקת הנזק מרבים, שהיה קיש, אביו (אביאל) מדליק נרות במבואות האפלות כמשא"זל (ויק"ר פ"טב), והדעת מכרעת שהיתה של הימין מדכתיב (שם) ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.