הון עשיר - הקדמה למשנה

הון עשיר - הקדמה למשנה

  

הקדמה ראשונה

אל ישוב דך נכלם. עני ואביון יהללו שמך (תהלים עד, כא). נוכל לומר שפסוק זה, אמרו דוד, כמתחנן על כ"ד תעניות כמנין ד"ך, שהתענו אנשי כנסת הגדולה, על כותבי סת"ום שיקובלו ולא יתעשרו, שאם יתעשרו אינם כותבים, כדאיתא בפ' מקום שנהגו (פסחים נ ב). וזהו אמרו אל ישוב ד"ך, דהיינו הכ"ד תעניות, נכלם שלא יקובלו, אלא אדרבא יהיו לרצון, ובזה עני ואביון, שהם אלו כותבי סת"ום שישארו עניים, יהללו שמך, בהתמדם במלאכת שמים ויתפרנסו ממנה בעניותם:

ואין זו מן התימא, כי על כל העוסקים במל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.