הון עשיר - הקדמה למועד

הון עשיר - הקדמה למועד

  

בלי פחד שבא קציר בעת מועד

אכול ושתה בכוס יין ובשמאלך

כמו יצחק בעת בציר תהא סועד

ויראה וימצא אלהים לך:

דרך ישר

בלי פחד שבא. בלי שתפחד מן השבי, כמו שאירע לבני איוב, שכשהיו אוכלים ושותים כתיב בהו (איוב א, טו) ותפול שבא ותקחם, ולשון בלי הוא על שם ותבער בם אש ה' (במדבר יא, א, ועי' איוב שם, טז) דבלי בגי' ב"ם: קציר. על שם חג המצות וחג השבועות שהם בעת קציר: בעת. על שם עתך (ישעיה לג, ו) זה סדר מועד (שבת לא א): מועד. הוא שם הסדר: אכול. אקציר קאי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.