הון עשיר - הקדמה לטהרות

הון עשיר - הקדמה לטהרות

  

יסוד שורק מלא פום לו פרי דעת ויוסף טהרות על אות ברית קדש בכן אז יהפוך אל חי לתולעת בלבן עז כזיו שדי בכל חדש:

פירוש

יסוד שורק. אלו ישראל דכתיב (ירמיה ב, כא) ואנכי נטעתיך שורק. והוא יסוד עולם, כי לא נברא אלא בשביל ישראל (עי' ויק"ר פל"ו ד): מלא פום לו פרי דעת. פיו מלא פרי דעת, וזהו סדר טהרות, כמשאז"ל (שבת לא א) ודעת זה סדר טהרות: ויוסף טהרות על אות ברית קדש. בהיותו פיו מלא פרי דעת טומאה וטהרה, ידע לשמור ולהזהר מלטמא בריתו באשה זרה או נדה שנשנו דיניה בסדר זה, כמו שנשמר יו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.