הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ח

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ח

  

משנה א
בנזק ובצער. הקדימו לבושת ורפוי, שלא כסדר ראית הכתוב לפי מ"ש הר"ב, משום דנזקן שכיח יותר מכולהו, דמחייב עליו אף שלא ע"י חבלת עצמו. וצער שייך לשנותו לגבי נזק, לרמוז דמחייב עליו אפילו במקום נזק כמ"ש הר"ב:
ברפוי בשבת. הקדים רפוי לשבת שלא כסדר הכתוב, לסמכו לצער משום דדמי ליה, דאדם מצטער בנותנו על המכה הסמים המרפאים:
כיצד סימא את עינו וכו'. כולהו כתיבי בפסוק (שמות כא, כד) עין תחת עין וכו', ושן דלא נקט הוא משום דלא פסיקא ליה כאחריני, דעל שן קטן החוזר פטור מנזק שהוא ראש לחמשה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.