הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ב

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק ב

  

משנה א
התרנגולים. העופות סתם לא קתני אלא התרנגולים, משום דלאו כולהו עופות מועדים לכך. ועוד העופות המצויים בא"י לפי מה שראו עיני, אינם אלא תרנגולים:

משנה ב
הכלב שנטל וכו'. בש"ס (דף כג א) מוקמי לה בשחתר, ואמרו עלה זאת אומרת סתם דלתות חתורות הם אצל כלב. ש"מ דלא כן הוא אצל הגדי ודומיו דכשחתרו הוו אונס ולא משלמו אלא חצי נזק, ה"ט דלא הזכיר בסיפא אלא כלב משא"כ ברישא:

משנה ד
איזו הוא תם ואיזה הוא מועד מועד וכו' תם וכו'. פתח ברישא בתם על כי השור הוא תם קודם שנעש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.