הון עשיר מסכת בבא קמא פרק א

הון עשיר מסכת בבא קמא פרק א

  

משנה א
ארבעה. התוספות הרגישו למה לא תנן הכא הן, ומצאו לו דוגמא. אבל בעל עשרה מאמרות נתן טעם לזה בדרך רמז, עיין בספרו (מאמר חקור דין חלק א' פ"ג). ועוד אומר אני, דהכא אע"ג דלא אמרו בפירוש מ"מ רמזו לנו בתחילת דבורו, כי נוטריקון של ארב"עה הוא "אש "רגל "בור "עצם והוא השן, וההא ה"ן אבות נזיקין. והדר מפרש שהשור והבור והמבע' וההבער שהם ארבע אבות אלו הרמוזים בתיבת ארבע, לא ראי זה כראי זה. ואי בעית אימא דאפילו ברמז לא קתני הן מהטעם שכתב בעל עשרה מאמרות, וההא תרמוז לקרן הרמוז בקרא בתיבת הדר, בכו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.