הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ג

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ג

  

משנה א
כנס את תבואתו. של כרם, כן כתב הר"ב. והוא האילן הראשון שנמנה בקרא (דברים ח, ח) סמוך לארץ הראשון, ומסק את זיתיו. והוא האילן הראשון שנמנה סמוך לארץ השני (שם). וכנס את קייצו. הם התאנים, והם רחוקים מן הארץ (שם) יותר מן הראשונים שאמרנו. ומפני שפירות אלו מחזיקים את הארץ ביד מי שהיא, שנאם כסדר סמיכתם לארץ. והתי"ט כתב טעמים אחרים לסדר זה:

משנה ב
היה ביהודה והחזיק בגליל וכו'. אבל שיהיה באחת משני ארצות אלו והחזיק בעבר הירדן או איפכא לא שכיח כל כך, משום הכי דלגו התנא, אע"ג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.