הון עשיר מסכת אבות פרק ו

הון עשיר מסכת אבות פרק ו

  

משנה א
להיות הפרק הזה מסודר אחר מסכת אבות, על כי מצא מין את מינו שגם הוא מדבר מענייני מוסר ודרך ארץ, אע"ג שהוא מן הברייתא ולא מן המשנה, גם אני נשאתי את ידי עליו לחדש בו איזה חדושים כיד ה' הטובה עלי:
בלשון המשנה. אבל אינו משנה קב ונקי:
רבי אומר וכו'. וזה הוא דשנו חכמים בלשון המשנה:
שכל העולם כלו כדי הוא לו. לפי שנברא ע"י אותיות התורה:
כדי. ראוי, קב ונקי:
ונהנין ממנו. בני אדם, ומה היא ההנאה, עצה ותושיה. שהוא ראוי ליעץ ולהדריך אותם בדרך ישרה וכדומה, כי כל זה הוא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.