הון עשיר מסכת אבות פרק ג

הון עשיר מסכת אבות פרק ג

  

משנה א
רמה ותולעה. כמדומה היה לי שרמה נקרא בהיותו קטן, ותולעה בהיותו גדול, וכן כתיב (שמות טז, כ) וירם תולעים. בתחילה וירם (ערש"י שם), והדר היו תולעים, ולא כתיב והתליע רמה. אבל ראיתי אח"כ במסכת דרך ארץ פ"ב (פ"ג) על ענין זה, ר"ש אומר רמה בחייו ותולעה במותו, רמה בחייו אלו הכנים, ותולעה במותו זהו שמרחיש במותו, ע"כ:

משנה ב
בשלומה של מלכות. אפשר לומר דרמז לנו התנא הכא, דכשמתפלל יכוין לתקון השכינה הנקראת מלכה, ליחדה בברית שלום, כידוע לי"ח:

משנה ג
שלשה שאכלו וכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.