הון עשיר מסכת אבות פרק א

הון עשיר מסכת אבות פרק א

  

משנה א
משה קבל. משה נוטריקון שלו "שם "מם "הא, ושם זה ברבוע הוא בגי' סיני, ובו סוד התורה שבכתב כידוע ליודעי חן. וזה הוא משה קבל תורה מסיני דווקא.
קבל תורה. התורה לא קתני, דהוה משמע כל התורה, אלא תורה, להיות ששער החמשים משערי בינה לא נגלה לו למשה.

משנה ב
ועל גמילות חסדים. קתני ליה בלשון רבים, לפי שמצוה זו לעולם נעשת בשנים, ונמצא גומלים זה את זה, כמשאז"ל (ויק"ר פל"ד, ח) על ענין הצדקה המשתלמת לפי גמילות חסדים שבה, שיותר ממה שבעל הבית עושה עם העני העני עושה עם בעל הבית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.