הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ב

הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה ב
* [טור סי' קצ"א ושם כתב מברכין לפניה ולאחריה ב' ברכות וכן האשר"י ס"פ היה קורא ע"ש]:
הלכה ד
* [לשון הטור ואין להזכיר בה שם מלכות אחרת לכן אין לומר אבינו מלכנו רוענו וכן בשבת אין לומר מלכותך אלא מלכות בית דוד עבדך]:
הלכה ה
[א] וכן כתב בתשובת ר"י ברבי יהודה וכן פירש רש"י ב' לשונות וכן פר"י וכן פ' ראבי"ה וס"ה שאין נחמה גדולה מזו ומה שאומר בספר מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה לאשמעינן שחותם בשבת כבחול בנחמת ירושלים ולא מקדש השבת עד כאן: [ועיין בטור א"ח סימן קפ"ח בדין זה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.