הגדה של פסח לרשב"ץ

הגדה של פסח לרשב"ץ

  

והא לך פירוש ההגדה לעניות דעתי שמעון בה"ר צמח זלה"ה.
<לח ע"א> קורא פרישתי להגדה יזכה להתברך באל אמן972 סוף מאמר חמץ יסדתיה על כן קראתיה אפיקומן
שמעון בנו צמח נתנה אל בנים בני חמד בחיק אומן973
[הא לחמא עניא974 וכו']. לפי שעתה מזגו לו כוס שני עוקרין975 השולחן והתינוקות976 אומרין מי אכלינן דמגביהתו פתורא וישאלו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. אנו מקדימין לו הקדמה שזה זכר ליציאת מצרים ומדברים לו בלשון שהורגלו בו והוא לשון ארמית שהיו מדברים בו בבבל [כאשר מצינו] בספר דניאל וע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.