האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כ

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כ

  

קרוב לומר כי המלאך שנשתלח להם לישראל הוא המלאך הממונה על הסרת העון וכפרת החטא והוא השרף שראה ישעיה הנביא ע"ה עף אליו ברצפה אשר בידו שלקח במלקחים מעל המזבח, כמו שנאמר ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה וגו'26, שאם לא היה זה המלאך המשתלח להם לישראל הממונה על הסרת העון וכפרת החטא וסליחת הפשע, לא היה אומר להם כי לא ישא לפשעכם27. כי אין בזה תימא אם לא יעשה דבר שאינו ממונה עליו כי אין לו רשות לעשותו. על כן ראיתי לומר כי זה המלאך הנזכר בכאן בתורה הוא השרף שראהו ישעיה. והוא מיכאל כמו שנראה ממה שאמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.