האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כג

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כג

  

אחר שהשלמתי לכתוב מה שכתבתי בענין תפילין ונתגלגל הדבר לדבר בפסוק וירד ה' בענן שהוא נאמר על י"ג מדות של הקב"ה הידועות בתורה, הנני מפרש כל אותה פרשה. ואני מתחיל מראה אתה אומר אלי57. ודע פסוק ראה אתה אומר אלי יש בו ג' פעמים אתה, והיה די בפעם אחת שיאמר כן ראה אתה אומר אלי העל את העם הזה ולא הודעתני את אשר תשלח עמי ואמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני. ובזה יספיק ולא היה לו לומר שלשה פעמים אתה. על כן אמרתי כי "אתה" הראשון נאמר על הנסתר. והמורה על הנסתר להגיד לנו מי הוא, מה שתראה בפסוק שלמעלה ממנו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.