האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כב

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כב

  

שלש מצות אלו שנקראת כל אחת ואחת אות, אע"פ שהאות מלשון ונתתם לי אות אמת87, יש ב' מהם שנוכל לפרשו מלשון אות ממש, רצוני לומר מלשון אותיות הכתובות בספר. והן תפילין ומילה שנאמר בהן והיה לאות על ידכה88, ר"ל תעשה אות א' על יד שמאלך, והוא קשר העשוי כמין י'. וכן יש לומר שיש במילה אות ממש. וזה שאמרו במדרש89: השבעתי אתכם90, במה השביעו, ר' יהודה ברבי סימון אומר השביעו במילה. בצבאות, צבא שיש לי91 בה אות. או באילות השדה, ששופכין דמם כדם הצבי וכדם האיל. לא אמרו שהיא לי אות אלא שיש לי בה אות. ופירושו עמוק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.