האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כא

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק כא

  

שלש מצות נתנו לישראל שכל אחת ואחת מהן נקרא אות, ואלו הן: מילה ותפילין ושבת. מילה נקראת אות, שנאמר ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות וגו'47. תפילין נקראו אות, שנאמר והיה לאות על ידכה48. שבת נקרא אות שנאמר ביני ובין בני ישראל אות וגו'49. מילה דוחה את השבת, ואין תפילין דוחין את השבת אבל נדחין מפני שבת. וטעם להיות כל זה. ר"ל שתהיה מילה דוחה שבת ושבת דוחה תפילין ידוע בדברי רז"ל50. ואני לפי עניות דעתי דרך פשט אבאר דבר וארמוז טעם מפני מה מילה דוחה שבת בתוך פירוש ענין תפילין, וטעם תפילין להיות נדחין ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.