האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יח

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יח

  

ומשה היה רועה את צאן יתרו חותנו וגו'62. לפי המקובל בידינו מענינו של משה רבינו ע"ה ראוי לנו לומר, כי משה היה מוכן מששת ימי בראשית להרוג את המצרי ולהיות רועה צאן, ועל כן כתיב היה רועה, ולא אמר ויהי רועה או וירעה משה. גדול כח הצאן שמעשירות את בעליהן63, ר"ל בצמר בחלב ובולדות64. ולפיכך היה חביב הצאן לאבותינו ומקדימין אותו בכל מקום לשאר בעלי חיים. באברהם כתיב ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן65. וביצחק כתיב ויהי לו מקנה צאן66. וביעקב כתיב ויהי לו צאן רבות67. אך מה שאמר יעקב למלאכים ששלח לעשו ויהי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.