האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יז

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק יז

  

כבר נתבאר92 לנו שהחכמה שנתנה לשלמה היא מדת הדין, והיא לב שומע שבקש ממנו93 כדכתיב, וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו94. והיא אות ה"א שבה נברא העולם. ולפי שנברא בה' רמזו במתן תורה, ולמה כן לפי שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית שיחזירם לתהו ובהו95. ובשעה שקבלו ישראל את התורה רמז בנתינתה בריאת העולם, כלומר נתקיים הענין והתנאי. ולא הה"א בלבד רמז, אלא ששת ימי בראשית וי' מאמרות, ול"ב פעמים שהזכיר שם של אלהים במעשה בראשית, כולם נרמזו במתן תורה. כיצד, בה' נברא העולם, בה' קולות נתנה התורה. ולדברי האומר ז' ולד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.