האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טז

האמונה והבטחון לרמב"ן פרק טז

  

הצדיקים הדבקים נקראים מרכבה, אך האחד יקרא לבדו כסא כמו המושג אליו, שאין דרך האחד להקרא מרכבה שאין מרכבה פחותה מד', והמרכבה כוללת הכסא והחיות, והכסא אע"פ שהוא כולל הכל הוא תאר מיוחד למדה אחת אי זה מהן שתהיה. והמדות נתנו לאבות, כמו שנאמר תתן אמת ליעקב חסד לאברהם53. ועוד כתיב תנה עוזך לעבדך וגו'54, וכתיב אלהים משפטיך למלך תן55 וגו', ותתן לי מגן ישעך וגו'56, וישעך במקום זה מדת הדין, כי התיבות הנזכר במקום אחד למדת הדין לבד נזכר במקום אחר לרחמים, והכל לפי הענין ולפי הצורך. כמו השם הנכבד בן ד' או ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.