דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת תרומה

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת תרומה

  

ויקחו לי תרומה מאת כל איש וגומ' [כה, ב]. בפסוק זה יש כמה הרגשות כמעט כל תיבה ותיבה. הא' שהתחיל בלשון ויקחו שהוא לשון נסתר ואח"כ אמר בלשון נוכח. הב' למה לא אמר יתנו לי תרומה. הג' שפירש רש"י לי לשמי, פשיטא ותיבת לי הוא מיותר. הד' שאמר תרומה ואח"כ אמר תרומתי הו"ל למימר או הכל תרומה או תרומתי. הה' מאת כל איש, תיבת כל הוא לשון רבים ואיש לשון יחיד והול"ל בקיצור מאיש או מזה אשר ידבנו לבו. הו' אשר ידבנו לבו הוא מגומגם כי בוודאי יקשה ממ"נ אם הוא מחויב ליתן תרומה לא שייך לומר נדיבות לבו, ואם אינו מח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.