דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמיני

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמיני

  

ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו כו' [ט, א]. בהמשך הפסוקים יש להתעורר הא' מ"ש ויהי ביום השמיני ולא מפרש באיזה יום היה. הב' למה קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל, ולמה לא כללם הפסוק בקצרה שקרא לכל ישראל והיו כולם בכלל כמ"ש ואל בני ישראל תדבר לאמר וגו', הרי שגם דיבר לכל ישראל. הג' ויאמר אל אהרן קח לך עגל וגו', למה דקדק לאמר קח לך. גם מ"ש והקרב לפני יי', בודאי ההקרבה יהי' לפני ה'. ואולי רצונו בזה מ"ש בפ' צו בשם הרמב"ם שהגוים עובדי ע"ז היו מקריבים לשעירים, וזהו כוונת הקרבנות שציוה ה' להקר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.