דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמות

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת שמות

  

ומשה היה רועה את צאן יתרו וגו' [ג, א]. בהמשך הפסוקים בפרשה זו האריכו המפרשים. ואענה גם אני את חלקי כי יש כמה הרגשות קושיות חזקות בפסוקים אלו. ונלע"ד שר"ל שמשה רבינו ע"ה היה רועה את צאן יתרו, היינו שהתבודד את עצמו, כמו שמצינו גבי אבות שהתבודדו בשדה כדי לעבוד את ה' בהצנע לכת בלי בטולים והבלי הזמן, ולכן היו כולם רועים בשדה שיהיה להם מקום מוצנע והתבודדות, וז"ש וינהג את הצאן אחר המדבר, ורצונו שהתבודד במדבר שלא יבא אליהם איש כדי לעבוד את ה' בכל לבבם ובכל נפשם. ולזה אמר ויבא אל הר האלהים חורבה, ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.