דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת נשא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת נשא

  

כבלע את הקודש ומתו וידבר י"י אל משה נשא את וכו' [ד, כ]. דרשתי בהספד הגאון מהו' משה ז"ל ר"מ ואב"ד דק"ק לובמלה שע"ז לפ"ק.
דבר אל אהרן ואל בניו כה תברכו וגו' עד ואני אברכם [ו, כז]. יש להתעורר בפ' הללו הא למ"ש דבר אל אהרן ואל בניו ולא אמר סתם דבר אל הכהנים כמ"ש אמור אל הכהנים. הב' שחזר ואמר אמור להם שפירש"י שיהיו כולם שומעים, י"ל למה דקדק הקב"ה בפ' ברכת כהנים שיהא כולן שומעין יותר מן שאר מצות ואמירת הקב"ה שבכל התורה כולה. הג' לשון כה הוא יתור לשון שהרי כבר נאמר בפירוש איך יברכו. הד' ושמו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.