דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מצורע

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת מצורע

  

פרשה ט"ז [ט] (בב"ר) [בויק"ר] ר' יהושע בר נחמני אמר אם כיוון לבו בתפלה הוא מובטח שנשמעת תפלתו שנאמר [תהלים י, יז] תכין לבם תקשיב אזנך. כד שלמין מניה זכיה לרחוק כו'. עיין בספר מתנות כהונה מה שפירש שם. ואנכי הרואה איך שהוא דוחק עצמו לפרש המדרש. ואני הצעיר נלע"ד דט"ס נפל בספרים וצריך להיות להיפך וכצ"ל, לרחוק ולקרוב אמר י"י ורפאתיו רבי חננאי ור' יודן אמרי כד שלמי' מיני' זכי' ואסיני' לי' לגרמי' שנאמר [ירמיה יז, יד] רפאני י"י וארפא וגו'. ור"ל שקשה לבעל המדרש מ"ש הפסוק אמר י"י ורפאתיו למה צריך השי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.