דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת לך לך

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת לך לך

  

זה הדרוש דרשתי על ברית מילה פ"ק לבוב שנת שס"ה
במדרש [ב"ר מו, ב - ג] אמר אברהם אם חביב היא המילה למה לא נתנה לאדם הראשון, אמר לו הקב"ה לאברהם דייך אני ואתה בעולם, ואם אין אתה מקבל עליך למול די לעולמי עד כאן ודי לערלה עד כאן ודי למילה שתהא עגומה עד כאן. אמר עד שלא מלתי היו באים ומזווגים לי תאמר משמלתי הם באים ומזווגין לי, אמר לו הקב"ה אברהם דייך שאני אלהיך דייך שאני פטרונך, ולא לך לעצמך אלא דיו לעולמי שאני אלהיו, דיו לעולמי שאני פטרונו עד כאן לשון המדרש.
לא נפלאת היא ולא רחוקה היא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.