דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת כי תשא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת כי תשא

  

כי תשא את ראש בני ישראל וגו' [ל, יב]. יש להתעורר בפרשה זו. הא' מ"ש ראש בנ"י כי די לומר כי תשא את בני ישראל. הב' ונתנו איש כופר נפשו לי"י הוא לשון יחיד, וסיים ולא יהיה בהם נגף שהוא לשון רבים. הג' זה יתנו כל העובר על הפקודים הנה זה יתנו הוא מיותר ולא הו"ל לומר כי אם שיתנו כל אחד מחצית השקל דוקא. הגם כי רז"ל תירצו והביאו רש"י שהראה לו כמין מטבע של אש וכו'. גם מה שהרגישו המפרשים למה יתנו מחצית השקל דוקא. הגם כי האריכו המפרשים למעניתם אענה אף אני חלקי. וזהו דאיתא במס' ע"ז פ' לפני אידהן [ד ע"ב] ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.