דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת יתרו

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת יתרו

  

במכילתא [מס' עמלק פי' א] והביאו הילקוט [רמז רסח] ר"א אומר בארץ נכריה [יח, ג] אמר משה הואיל וכל העולם כולו עובדים ע"ז למי אני אעבוד, למי שאמר והיה העולם. שבשעה שאמר משה ליתרו תן לי את צפורה בתך לאשה. א"ל יתרו קבל עליך דבר אחד שאני אומר לך ואני נותנה לך לאשה, א"ל משה מה היא, א"ל הבן שיהיה לך תחלה יהיה לע"ז מכאן ואילך לשם שמים וקיבל עליו. א"ל השבע וישבע לו שנאמר ויואל משה, ואין אלה אלא שבועה. המדרש הזה אומר דרשוני כי הוא כולו מוקשה. הא' איך אמר משה רבינו ע"ה הואיל וכל העולם כולו עובדי ע"ז כו' ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.