דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישלח

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישלח

  

במסורה מי לך, ג'. א' עוד מי לך פה [בראשית יט, יב]. ב' ומי לך כי חצבת לך פה קבר [ישעיה כב, טז]. ג' מי לך כל המחנה [בראשית לג, ח] גו'. נלע"ד שכיון לזה שהבן אדם מביא לעוה"ב המעשים שעשה בעוה"ז אם טוב ואם רע. לזה אמר ששואלים אותו מי לך פה בעוה"ב מה מעשך אשר עשית בעוה"ז. והנה ידוע שמכל מצוה ומצוה נעשה מלאך השרת, ומהעבירה נעשה מלאך חבלה. וגם נאמר במדרש [עי' מס' חיבוט הקבר] שבשעה שמכניסים את המת בקבר באים אותם מלאכי חבלה בר מינן הנעשים ממנו וחובטים אותו בקבר, וזהו חיבוט הקבר. לזה אמר מי לך פה כי ח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.