דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישב

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וישב

  

במסורה פ' וישב והמדנים ג'. א' והמדנים מכרו אותו [לז, לו]. ב' משלח מדנים בין אחים [משלי ו, יט]. ג' שנאה תעורר מדנים [שם י, יב]. נ"ל שכוונת המסורה שמה שמדנים מכרו ליוסף הסבה היתה באה משום שהיה שנאה וקנאה ביניהם. וז"ש משלח מדנים בין אחים, ששנאו את יוסף אחיהם לכך נעשה מדנים בין האחים. ומפרש המסורה שכל זה הוא בא מפני הקנאה והשנאה מהכתונת, היינו שאמר שנאה תעורר מדנים, על דרך שאמר החכם ששנאה הבאה מחמת קנאה אין לו תקנה, והיינו שבעבור הקנאה והשנאה, כמ"ש וישנאו אותו ויקנאו בו אחיו, לכן היה הסבה שהמד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.