דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וירא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וירא

  

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז וגומר בהמשך הפסוקים עד בהר י"י יראה [כב, יג - יד]. בפסוקים אלו יש להרגיש, הא' מה שאמר וישא אברהם את עיניו למה אמר וישא כו' ולא אמר בסתם וירא אברהם והנה איל וגו'. הב' מ"ש והנה איל אחר, ופירש"י אחר שאמר לו המלאך אל תשלח ידך ראהו כשהוא נאחז וכו'. והנה לשון והנה איל אחר לא משמע הכי, ועיין בכלי חמדה מ"ש בזה. הג' ויעלהו לעולה תחת בנו, למה אמר תחת בנו. גם מ"ש לעולה הוא יתור כי בודאי הוא לעולה כמ"ש ויעלהו תחת בנו. הד' ויקרא אברהם שם המקום ההוא י"י יראה, ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.