דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויחי

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויחי

  

ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי וגו' [מח, ה]. באלו הפסוקים יש להתעורר הרבה. הא' במה שכפל לאמר מצרים. הב' מה שאמר עד בואי אליך לי הם, דמשמע מדבריו דכבר הם נכללים בבניו, ואח"כ אמר מחדש כראובן ושמעון יהיו לי, דמשמע דבא לחדש דע"י דבורו זה הוא נותן המתנה שיחשבו בעיניו כבניו ולא מקודם. הג' וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, שפירש"י מהיכן יצאו אלו שאינם ראוים לברכה, יקשה למה באמת לא היו ראוים לברכה. הד' מה השיב לו יוסף בזה שאמר בני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.