דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויגש

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת ויגש

  

כי עבדך ערב את הנער וגו' עד וחטאתי לאבי כל הימים [מד, לב]. פירש"י שקשר חזק כו' להיות מנודה בשני עולמות כו', ולמעלה גבי יעקב [מג, ט] לא פירש על מ"ש יהודא לאביו וחטאתי לך כל הימים כי אם לעוה"ב ולא פירש לעוה"ז כמו שפירש"י למטה גבי יהודא. ושמעתי אומרים שר"ל כי בוודאי אצל יעקב לא רצה לאמר לעוה"ז, כי בוודאי כאין נחשב בעיני יעקב אביו העוה"ז רק העיקר לעוה"ב, לכן לא אמר אלא לעוה"ב, משא"כ גבי יוסף לפי דעתם כאין נחשב העוה"ב שחשבו שהוא גוי ולא יהודי שלא הכירוהו, לכן סברו אולי יהיה שחוק בעיניו כשיאמרו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.