דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וארא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת וארא

  

וארא כו' ושמי ה' לא נודעתי להם [ו, ג]. אפשר לומר שכיון בשם אל שדי ע"ד שאמרו שנקרא אל שדי על שם שיאמר לצרותיכם די, היינו שר"ל וארא כו' באל שדי כלומר שהראתי להם כי אני בצרותיהם, אך שמי ה' שהוא רחמים שבאיזה זמן יפדו לא הודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם גו'. הירא את דבר ה' מעבדי פרעה הניס וגו' [שמות ט, כ], תרגם יונתן בן עוזיאל איוב דהוי דחיל מפתגמא דה' מעבדוי דפרעה כו' ואשר לא שם לבו אל דבר ה' וגו' תרגם יונתן ובלעם דלא שוי לביה לפתגמי דה' וגו'. והנה לזה נ"ל שכיון הפסוק באיוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.