דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בא

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת בא

  

בא אל פרעה וגו' למען שתי אותותי אלה בקרבו ולמען תספר כו' ואת אותותי אשר שמתי בם [י, ב]. בפסוק זה יש להתעורר הא' כפל לשון למען גו'. גם מ"ש למען שתי אותתי זה שני פעמים הב' מ"ש התעללתי במצרים, שפירש"י שחקתי מה שייך נגד הקב"ה לשון שחוק ששחק במצרים. גם לשון במצרים אינו מדוקדק שהול"ל על אנשי מצרים. אך נ"ל שכוונת הקב"ה לומר למשה רבינו ע"ה בהיות כי הם לא האמינו במשה וגם בהקב"ה עד אחר שראו טביעת הים כמ"ש [יד, לא] ויאמינו בי"י ובמשה עבדו, היינו שמקודם חשבו שהכל מעשה כשפים ובדרך הטבע עד שאח"כ שראו מע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.