דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת אמור

דרשות איתן האזרחי תנ"ך פרשת אמור

  

וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצונכם תזבחו [יט, ה]. בהמשך הפסוקים דרשתי על ה' דרכים בהספד הגאון מו' יוסף ז"ל בשנת שפ"א.
אלה מועדי ה' מקראי קודש ששת ימים תעשה מלאכה וגו' [כג, ד]. שמעתי כד הוינא טליא הטעם שלא הוזכר בכל התורה גבי שבת מקרא קודש כי אם גבי מועדים, וכאן מזכיר מקרא קודש גבי שבת. ושמעתי שהאי טעמא כי בוודאי אין שייך להזכיר מקרא קודש שממילא ביום השביעי הוא שבת שבתון, ואין שייך להזכיר כי אם גבי מועדים שהם מוקדשין על פי ראיה שאז נקרא מקרא קודש, אך בכאן מזכיר מקרא קודש אם מי שהולך במדבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.