דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת אבות

דרשות איתן האזרחי ש"ס מסכת אבות

  

אבות [פ"ה משנה כ"ב]. הוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובושת פנים לגן עדן יהי רצון שיבנה וכו' ותן חלקנו בתורתיך. עיין בס' מדרש שמואל מ"ש בשם אשר שמע אומרים וכו'. ולי נראה לפרש הדבקות כך הוא שר"ל הוא היה אומר אחר שראה שהדור כולו פרוץ מרובה מהעומד ונערים ילבינו פני זקנים וכו' אמר בודאי שכן הוא שעז פנים לגיהנם, אך ורק שאין לי נחמה כי אם את זאת היא נחמתי, ולזה הנני מתפלל יהי רצון שיבנה עירך במהרה בימינו, ר"ל שנזכה שע"י יתוק"ם גם מה שנאמר במס' סנהדרין בפ' חלק [סנהדרין צו ע"א] תני ר' נהוראי דור שבן דו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.