דרך חיים על אבות פרק ו

דרך חיים על אבות פרק ו

  

משנה א
שנו חכמים. הפרק הזה אינו מן המשניות, כי המשניות אינם רק ה' פרקים בלבד פ' משה קבל ופרק רבי אומר ופרק עקביא בן מהללאל ופרק בן זומא ופרק בעשרה. ויש לך לדעת כי אלו חמשה פרקים שם התנא כנגד חמשה חומשי התורה, שכמו שהתורה יש לה חמשה חומשים, כך יש ה' פרקים בדרך ארץ שהם דברי מוסר. כי אם אין תורה אין דרך ארץ ואם אין דרך ארץ אין תורה, ולפיכך תלוים זה בזה ושני הדברים שהם תלוים זה בזה ראוי שיהיה נחשב זה כזה, ולכך שם ה' פרקים בדרך ארץ גם כן כמו שיש בתורה חמשה חומשים. וכשם שהתורה התחילה סדר הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.