דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ז

דברי ירמיהו הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה א
[א] מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה וכולן דרך ארץ וכו'. רז"ל אשר זרזו על דרך ארץ הנכלל בו מכבוד אחרים כבוד חביריו ולא בלבד בכבוד רבו ואבותיו אשר הרבה הלכות נאמר בזה גם בד"א קבעו מסכתא בפ"ע ועי' בפ"ג ממס' ברכות כמה החשיבו הלכות דרך ארץ ולא בלבד בכבוד האחרים גם כבוד עצמו אשר לבעל נפש יקרה להרגישו כי רוחו בקרבו רוח אלוקים הוא ובחרו וצוו רז"ל ביותר בסעודה כל מקום יתענגו יחד לא כרעבי לחם כחית הארץ בעת כי יטרפו טרף גם כי יאכלו וישתו לא יבזו צלמם במעשי זולל וסובא והשמירה מזה פקדו ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.