גזלה

גזלה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2462 מקורות עבור גזלה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

יחזקאל פרק יח

 לִי הֵנָּה הַנֶּפֶשׁ הַחֹטֵאת הִיא תָמוּת: ס(ה) וְאִישׁ כִּי יִהְיֶה צַדִּיק וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה:(ו) אֶל הֶהָרִים לֹא אָכָל וְעֵינָיו לֹא נָשָׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֶת אֵשֶׁת רֵעֵהוּ לֹא טִמֵּא וְאֶל אִשָּׁה נִדָּה לֹא יִקְרָב:(ז) וְאִישׁ לֹא יוֹנֶה חֲבֹלָתוֹ חוֹב יָשִׁיב גְּזֵלָה לֹא יִגְזֹל לַחְמוֹ לְרָעֵב יִתֵּן וְעֵירֹם יְכַסֶּה בָּגֶד:(ח) בַּנֶּשֶׁךְ לֹא יִתֵּן וְתַרְבִּית לֹא יִקָּח מֵעָוֶל יָשִׁיב יָדוֹ מִשְׁפַּט אֱמֶת יַעֲשֶׂה בֵּין אִישׁ לְאִישׁ:(ט) בְּחֻקּוֹתַי יְהַלֵּךְ וּמִשְׁפָּטַי שָׁמַר לַעֲשׂוֹת אֱמֶת צַדִּיק הוּא חָיֹה יִחְיֶה נְאֻם אֲדֹנָי יְקֹוִק:(י) וְהוֹלִיד בֵּן פָּרִיץ שֹׁפֵךְ דָּם וְעָשָׂה אָח מֵאַחַד מֵאֵלֶּה:(יא) וְהוּא אֶת כָּל אֵלֶּה לֹא עָשָׂה

2

יחזקאל פרק לג

 שׁוּבוֹ מֵרִשְׁעוֹ וְצַדִּיק לֹא יוּכַל לִחְיוֹת בָּהּ בְּיוֹם חֲטֹאתוֹ:(יג) בְּאָמְרִי לַצַּדִּיק חָיֹה יִחְיֶה וְהוּא בָטַח עַל צִדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל כָּל צדקתו צִדְקֹתָיו לֹא תִזָּכַרְנָה וּבְעַוְלוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה בּוֹ יָמוּת:(יד) וּבְאָמְרִי לָרָשָׁע מוֹת תָּמוּת וְשָׁב מֵחַטָּאתוֹ וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה:(טו) חֲבֹל יָשִׁיב רָשָׁע גְּזֵלָה יְשַׁלֵּם בְּחֻקּוֹת הַחַיִּים הָלַךְ לְבִלְתִּי עֲשׂוֹת עָוֶל חָיוֹ יִחְיֶה לֹא יָמוּת:(טז) כָּל חטאתו חַטֹּאתָיו אֲשֶׁר חָטָא לֹא תִזָּכַרְנָה לוֹ מִשְׁפָּט וּצְדָקָה עָשָׂה חָיוֹ יִחְיֶה:(יז) וְאָמְרוּ בְּנֵי עַמְּךָ לֹא יִתָּכֵן דֶּרֶךְ אֲדֹנָי וְהֵמָּה דַּרְכָּם לֹא יִתָּכֵן:(יח) בְּשׁוּב צַדִּיק מִצִּדְקָתוֹ וְעָשָׂה עָוֶל וּמֵת בָּהֶם:(יט) וּבְשׁוּב רָשָׁע מֵרִשְׁעָתוֹ וְעָשָׂה מִשְׁפָּט וּצְדָקָה עֲלֵיהֶם הוּא יִחְיֶה:

3

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ט

 גזל להו. ותיפוק לי דלא סליק ליה, דחמים לנפשיה בביתא, אי נמי בדסמיך לנהרא. הלכה יטוהגוזל את הרבים, מה יעשה, ילך ויחפור בורות שיחין ומערות, ומתקן את הדרכים ואת האיסטראות, ונמחל ליה.מנו, ר' עקיבא הוא, דאמר לא זו הדרך מוציאתו מידי עברה, עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד, אפילו תימא ר' שמעון, דהא מתנח קמיהו. הלכה ככותבי ספרים תפלין ומזוזות, הן ותגריהן ותגרי תגריהן, אינן רואין סימן ברכה לעולם.כותבי ספרים, משום דמחסרין ומשום דמיתרין. תנן התם, האומר אין תפלין לעבור על דברי תורה, פטור, חמש טוטפות להוסיף על דברי חכמים, חייב. מני ר' ישמעאל הוא, דאמר

4

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נח

 יקח, ומאן דגזל ועבד תשובה ומהדר גזילה למריה מכפר ליה, אי מאית נגזל מהדר ליורשיו ומכפר ליה, וכי מהדר לנגזל מבעי ליה לאחולי על גביה כי היכי דלא למנע מלמעבד תשובה, דתנו רבנן הגזלנין ומלוי רבית שהחזירו אין מקבלין מהן, וכל המקבל מהן אין רוח חכמים נוחה הימנו, ה"מ שאין גזלה חוזרת בעינה, אבל חוזרת בעינה מקבלין, דא"ר יוחנן בימי רבי נשנית משנה זו, מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה, א"ל אשתו ריקה אם אתה עושה תשובה אפילו אבנט שאתה חוגר אינו שלך ונמנע ולא עשה תשובה, באותה שעה אמרו הגזלנים ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן והמקבל מהן אין

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויקרא

 סמיתי יכול יהא חייב תלמוד לומר וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד וגו' מה אלו מיוחדין שאינן קנסות יצאו אלו שה קנסות והיה מיד מה יעשה והשיב. אינו שב ת"ל ושלם, יכול יהיה משיב ומשלם ואל תתמה שהרי הגנב משלם תשלומי כפל ואם טבח ומכר משלם תשלומי ד' וה', ת"ל גזלה, גזלה הוא משלם ואין משיב ומשלם, והשיב את הגזלה אשר גזל [ה, כג] מה ת"ל אשר גזל שיכול ישלם חומש ואשם על מה שגזל אביו, ת"ל אשר גזל על מה שגזל הוא משלם ולא על מה שגזל אביו, יכול לא ישיב כל עיקר ת"ל את. העושק, ומה ת"ל אשר

6

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר חדי במועדיא ולא יהיב למסכני

 האמת מן הארץ.והנה גם ז"ס שבירת הכלים, שהיתה קודם בריאת העולם, כי ע"י שבירת הכלים דקדושה ונפילתם לבי"ע דפרודא, נפלו עמהם ניצוצין דקדושה לקליפות, שמהם באו עניני תענוגות ואהבות מכל המינים לרשותם של הקליפות שהם מעבירים אותן לקבלת האדם ולהנאתו. והם גורמים בזה לכל מיני עברות כמו גנבה גזלה ורציחה. אמנם יחד עם זה נתן לנו תורה ומצות אשר אפילו אם מתחיל לעסוק בהם עוד מתוך שלא לשמה, דהיינו להנאתו עצמו למלאות תאותיו השפלות, כפי כחות שבירת הכלים, הנה סופו יבא על ידם לשמה, ויזכה למטרת הבריאה, דהיינו לקבל כל הנועם והטוב שבמחשבת הבריאה בכדי להשפיע לו נ"ר כנ"ל.

7

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר וערפו שם את העגלה בנחל

 כח הטומאה גם בכלים הטהורים שמבינה.[אות שעט] ובגין כך, ולארץ לא יכופר וגו': ומשום זה כתוב, ולארץ לא יכופר וגו' ולא די להם, לרוצחים, שהנחש הרע עומד להסטין על העולם בחנם, ומקטרג תמיד, אע"פ שלא חטאו, כל שכן בעת שגוזלים ממנו מה שיש לו ליטול, אשר עם גזלה הזו שגוזל ממלאך המות, מוסיף טומאה ופוגם גם בכלים הטהורים של המלכות הבאים מבינה, כנ"ל בדיבור הסמוך, ומסלק האורות מכל פרצוף המלכות. וע"כ אומר הכתוב ולארץ לא יכופר וגו' כי אם בדם שופכו. כלומר, שצריכים לכפר על הארץ, שהיא המלכות, להחזיר לה ג"ר דאורותיה שנסתלקו ממנה בעון הרוצח.וקב"ה חייס וכו'

8

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת משפטים מאמר סדר דינין בהלכות נזיקין

 וכו': נזק שבת ובושת ורפוי צריכים לשלם להשכינה ובניה, שהם ישראל. ומפרש שבת, הוא בטול תורה שהס"א בטלה מן הבנים. ורפוי, שגרמה להם להתרפות מדברי תורה. נזק, בכמה נזקים של מלאכי חבלה בעלי משחית אף וחימה. ובשת, שהיו מבזים את השכינה באלילי שקר שלהם, והיו אומרים איה אלקיך. וכמה גזלות גזלה שפחה הרעה, שנאמר בה, גזלת העני בבתיכם.[אות תנ] כמה ברכאן גזלת וכו': כמה ברכות גזלה שפחה הרעה מן השכינה, בכובד המס, ובכובד כמה דינים משונים על בניה, וכמה קרבנות של בית המקדש שבטלה מן המטרוניתא. ובשת של המטרוניתא, שנשארה ערומה מד' בגדי זהב המאירים מד' טורי אבן, שהם

9

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער ז

 צמרו וזה הואסז) בקניה שפי' לעיל רבי יהודה אומר אם השבח יתר על ההוצאה נותן לו את ההוצאה אם ההוצאה יתירא על השבח נותן לו את השבח וכמו כן אם גזל שום חפץ ושנה אותו ממה שהיה או שנשתנה ברשותו מאליו מחייבין ליה שיתן לו דמיו שהיה שוה בשעת גזלה כמו שאנו אומריםסח) כדג' כל הגזלנין משלמים כשעת הגזלה ובאור הדרכים של אומן אין זה מקומו לפרשם עד שאפרש אותם בכתב אחר ברחמי שמים.אלו כ' דינין שפי' לכשאתה מחבר עמהם עשרה דינין שפי' בשער הששי שהוא למעלה מזה שב"ד נמי מוכרים והם נמי מכירהסט) כממון שאינו

10

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער לט

 שוה פרוטה יוליכנו אחריו אפילו למדי ואמרינן מני מתניתין לא ר' טרפון ולא ר' עקיבא דתניא גזל אחד מחמשה בני אדם ואינו יודע איזה מהם גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהם ומסתלק דברי ר' טרפון ר' עקיבא אומר לא זו הדרך מוציאתו מידי עברה עד שישלם גזלה לכל אחד ואחד מהם אי ר' טרפון אע"ג דאשתבע עבוד תקנתא אי ר' עקיבא אע"ג דלא אשתבע ישלם לכל אחד ואחד אמרי לעולם ר' עקיבא היא וכי קאמר ר' עקיבא היכא דאשתבע דכתיב לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו. ורבי טרפון אע"ג דנשבע עבוד תקנתא. כדג' התם מתיב רב

1234567891011121314151617181920