בתי כהונה

בתי כהונה

  
בתי כהונה
רבי יצחק הכהן רפפורט - נולד בשנת תמ"ה (1685), נפטר בשנת תקט"ו (1755).
רבי יצחק הכהן נולד בירושלים, לאביו רבי יהודה שבא לעיה"ק מלובלין שבפולין, רבי יצחק למד בצעירותו בבית מדרשו של רבן של ישראל "הפרי - חדש" בהקדמתו ל"בתי כהונה" הוא תיאר שמתוך הכרה בנוראות תורת רבו הוא לא מש לרגע מבית מדרשו ובהשתוקקות עצומה שתה בצמאון את דברי תורתו ותורת שאר בעלי התריסין שהיו שם, הנה בלשונו: ורב חנא הוא הראש הרב המופלא זכר למקדש כהלל גבורתיה מי ימלל מורי ורבי בעל פרי חדש זלל"ה ומושב יקרו בשמים מ
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.