בראשית רבתי פרשת לך לך

בראשית רבתי פרשת לך לך

  

פרשת לך לך.
יב, א א"ר לוי מנצפ"ך צופים אמרום, נרמז לאברהם מנין ל"ך ל"ך נולד לך בן. מ"ם ליצחק כי עצמת מ'מנו מ'אד (כ"ו ט"ז), רמז נרמז לו שהוא ובניו עצומים בב' עולמות. נו"ן ליעקב, הצילנ'י נ'א (ל"ב י"ב), נרמז שעתיד להצילו בב' עולמות. פ"ף לישראל שנאמר פ'קד פ'קדתי אתכם (שמות ג' ט"ז), נרמז פקד אתכם במצרים, פקדתי אתכם. צ"ץ למשיח שנאמר והקימותי לדוד צ'מח צ'דיק (ירמיה כ"ג ה') נרמז שימשול בעוה"ז ובעוה"ב.
יב, ב - ג ארפב"י ז' ברכות ברך הקב"ה את אברהם ואלו הן, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.