בראשית רבתי פרשת וישלח

בראשית רבתי פרשת וישלח

  

פרשת וישלח.
לב, ה ויצו אותם לאמר. אמר אשלח לו שלוחים שמא יחזור בתשובה, אמר להם, אמרו שלא תאמר, יעקב כדרך שיצא מבית אבי הוא עומד שנאמר כי במקלי עברתי (ל"ב י"א) שלא נטל כלום מתפיסת בית אביו, אלא בשכרי קניתי כל הללו, שנאמר [ועתה הייתי לשני מחנות (שם)]. עם לבן גרתי, שלא תאמר כשהייתי בבית אבי הייתי לומד תורה ובבית לבן לא למדתי מטורח העבודה, אלא בבית לבן כל שעה למדתי תורה. חשבון גרתי כנגד תרי"ג מצות. ונתן לי שכרי הב"ה שהצליחני בבית לבן הה"ד ויהי לי שור וחמור (ל"ב ו').
ויצו אותם. ר' יהו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.