בראשית רבתי פרשת וירא

בראשית רבתי פרשת וירא

  

פרשת וירא
יח, א הה"ד עד שיפוח היום (שה"ש ד' ו'), הרתיח הב"ה אותו היום שמל אברהם כד"א כחם היום. ונסו הצללים (שם) שלא באו אצלו עוברים ושבים כדי שלא יצטער אברהם להכניסם ולכלכלם, ואין צללים אלא אורחים שנאמר כי על כן באו בצל קורתי (י"ט ח'). אלך לי אל הר המור (שה"ש שם), נתן הב"ה כח באברהם, ביום שמל את עצמו מל את ישמעאל וכל אנשי ביתו והיה הדם יוצא כנהר והעמיד מהערלות גבעה. אמר הב"ה למלאכי השרת באו נבקר את החולה, אמרו מה אדם ותדעהו (תהלים קמ"ד ג') אתה הולך למקום הטנופת של דם, א"ל חייכם ערב על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.